f

الجامعة فى عيون الصحافة

إنشاء معهد البحوث و الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان:

وفد جامعة أسوان فى عيون الصحافة السودانية :